DOFINANSOWANIE DLA GASTRONOMII „Krajowy Plan Odbudowy”

Program „Krajowy Plan Odbudowy” dotyczy wsparcia przedsiębiorstw z sektora HoReCa,

którzy w latach 2020 lub 2021 odnotowali spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: KWIECIEŃ – MAJ 2024

 

WNIOSEK, PROWADZENIE PROJEKTU I JEGO ROZLICZENIE ZA DARMO!

Nawet 540.000 zł na modernizację

Wysokość wsparcia – do 90% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny – 10%

Max. kwota wsparcia: 540 000,00 zł
Min. kwota wsparcia: 50 000,00 zł

 

W ramach dofinansowania możliwy zakup:

• sprzętu gastronomicznego

• mebli kuchennych

• wentylacji kuchennej

• ciągów wydawczych

i wiele innych 

 

Dzięki dofinansowaniu możesz:

– stworzyć nową inwestycję – restauracja, pub, catering,

– rozszerzyć usługę gastronomiczną o usługi cateringowe

– rozszerzyć działalność restauracji o usługi gastronomiczne świadczone na zewnątrz obiektu

– zbudować lub rozbudować ogródek gastronomiczny

Warunki, które musisz spełnić, aby otrzymać dofinansowanie:
• Twoja firma działała nieprzerwanie w latach 2019—2021
• Odnotowałeś spadek przychodów r/r w latach 2019-2020 lub 2020-2021
• Spadek przychodów musiał być min. 30% r/r
• Lista wspieranych PKD:

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
i wiele innych

Wniosek składany jest w województwie w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.

Wsparcie może obejmować również uzupełniająco koszty związane z zieloną transformacją (dotyczącą m.in. poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii) oraz z transformacją cyfrową (np. zastosowania automatyzacji procesów, modernizacją systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych).

Pospiesz się!
Pula dotacji jest ograniczona!
Decyduje kolejność wniosków.

 

Jesteśmy do dyspozycji w kwestii zaprojektowania Państwa inwestycji i skalkulowania kosztów.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
tel. 61 307 17 25 
email: biuro@gastromaniak.pl